Carsten Jessen
Lege- og medieforsker, Aarhus Universitet
Info

Go to Artikler

Artikler

Download og læs artikler om børn og digitale medier

Go to Foredrag

Foredrag

Eksempler på foredrag

Go to Projekter

Projekter

Forsknings- og udviklingsprojekter

Go to Om

Om

Forskning, uddannelse og erfaring

om mig...

Emeritus, ph.d., Aarhus Universitet & formand
for International Play Association Danmark
Leg, digitale medier og fremtidens læring

Jeg har forsket i børn og unges brug af digitale medier i fritid og skole i mere end 25 år, og jeg har gennem årene skrevet en række artikler, som er frit tilgængelige her på siderne. De fleste handler om leg, computerspil, undervisning og læring med særligt fokus på, hvilken betydning digitale medier har for børns legekultur, deres sociale fællesskaber og for deres udvikling af læringskompetencer, som jeg efter mange års observationer af børn og et tæt samarbejde med forsker i robotter og kunstig intelligens er overbevist om, vi overser værdien af, ikke mindst i lyset af de store forandringer, der følger med den hastige digitalisering og automatisering, vi oplever lige nu.

Jeg vil lige advare om, at jeg nok er en smule konservativ, for jeg har ikke rigtig skiftet holdning, siden jeg i 1990 (!) skrev følgende om computerspil: "For pædagogikken betyder [de forandringer, der følger med den digitale teknologi], at den læreform, som vil præsenterer børn for færdige modeller eller facts, ja, selv den, som vil lære børn at tænke på bestemte måder, er forældet. Der skal udvikles nye læreformer [og] computeren er i sig selv ikke nogen redningsplanke. [...] Muligheden for udviklingen af nye læreformer ligger et andet sted [...] Hvad vi har brug for i fremtidens pædagogik - og i fremtidens samfund -, er det kreative og dynamiske fællesskab som findes og udvikler sig børn og børn imellem, på tværs og ofte på trods af det voksne samfund."

Udvalgte artikler

Så dygtig som muligt

Folkebiblioteket, skolereformen og kompetencer til det 21. århundrede
Læs her
Den skole, vi kender, har haft stor succes i landsbrugs- og industrisamfundet, hvor den var en helt central faktor i udviklingen, men skolen må forandre sig radikalt for at leve op til fremtidens krav Det første, men også sværeste skridt er at bryde med traditionerne og tænke undervisning og børns læring anderledes.

En definition af leg

…. leg lader sig ikke indordne under de sædvanlige logiske begreber. Vi er tvunget til at bryde med vore vante tankemønstre og anerkende, at mennesket er andet og mere end et rationelt væsen

Leg, digitale medier og legekulturens forandring

Leg skal læres, og det er hidtil sket gennem børns samvær med andre børn, men når de ældre børn ikke længere er til stede i de yngre børns hverdag, så forsvinder legens læremestre.

De nødvendige medier

…. de mange sociale, kulturelle og fysiske forandringer, som samfundet har gennemgået i de seneste årtier, har gjort medier som mobiltelefoner, internettet og computerspil til en nødvendighed for et normalt barndoms- og ungdomsliv

Henvend dig