30. april 2017

Forsknings- og Udviklingsprojekter

Børn som kompetente brugere. Udvikling af læringsspillet “BiBgame” til undervisning i bibliotekssøgning. 2015-2016. Deltagelse som følgeforsker. Deltagere: Aabenraa og Kolding Kommune, GameCraft, Systematic

Børn som Verdensborgere – dannelse og læring i en global og digital verden, Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, 2015. Deltagere: Aarhus Universitet, UCC, Vfin Vejle

Eksperimenterende fællesskaber: Minecraft i dansk (0.-2. klasse). Udviklingsprojekt under Demonstrationsskoleforsøg. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. Deltagere: Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, UC Syd (deltagelse 2013-2014)

Modular Playware. Højteknologifonden. Deltagere: Danmarks Tekniske Universitet, Danmarks Pædagogiske Universitet, LEGO A/S, Advance A/S (deltagelse 2010-2012)

Mødestedet. Velfærdsteknoloigisk udviklingsprojekt under LEV VEL, Rådet for Teknologi og Innovation. 2010-1012 Deltagere: Alexandra Instituttet, Væksthus Hovedstadsregionen, Dansk Fitness, Fit&Sund, Entertainment Robotics, Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, DTU – Center for Playware, ITU, KU CESA

Center for Playware. Forskningscenter etableret af Danmarks Tekniske Universitet og Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Århus Universitet, deltagelse 2009-2013

Fremtidens Idræts- og Legelandskaber. Erhvervs- og Byggestyrelsens pulje vedr. brugerdrevet innovation. Deltagere: Center for Playware, Syddansk Universitet, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet, Odense kommune, Gerlev Idrætshøjskole, Innovationsrådet/Mandags Morgen, Kompan A/S, EUMan A/S, Triple Design. 2007-2009.

Interaktive motionsruter. Udviklingsprojekt under Lokale- og Anlægsfonden med deltagelse af Bisgaard Landsskab I/S, Herlev kommune, Odense kommune og Center for Playware. 2008-2009

”Wisdom of the Kids” – et projekt med brugerinddragelse. Følgeforskning, Bibliotekernes Svartjeneste ”Spørg Olivia” (Biblioteksstyrelsen)

Serious Games on a Global Market. KINO-puljen under Det Strategiske Forskningsråd 2007-2010. Deltagere: Danmarks Pædagogiske Universitet, Center for Playware, Syddansk Universitet, IT-Universitetet, Serious Games Interactive, Dansk E-Learnings Center, Kompan A/S, Tricon A/S, DJEEO A/S.

Når børn svarer. Følgeforsker. Udviklingsprojekt under Bibliotekernes Svartjeneste ”Spørg Olivia” (Biblioteksstyrelsen) 2007-2008

Center for Playware. Forskningscenter etableret af Det Tekniske Fakultut og Det Humanistiske Fakultutet ved Syddansk Universitet, 2007-2008.

Playware. IT-Korridoren under Det strategiske Forskningsråd 2004-2006. Deltagere: Syddansk Universitet, Danmarks Pædagogiske Universitet, Kompan A/S, Tricon A/S og Wirtek A/S.

Ambient Computing, Play and Learning. Microsoft Research Europe 2003. Deltagere: Syddansk Universitet og Danmarks Pædagogiske Universitet.

Spilforskning.dk. Koordinator af forskningsnetværk under Det Humanistiske Forskningsråd 2002-2004.

BodyGames. IT-Korridoren under Det strategiske Forskningsråd 2002-2004. Deltagere: Syddansk Universitet, Danmarks Pædagogiske Universitet, Kompan A/S, Danfoss Univers.

ITMF – IT, Medier og Folkeskole. Undervisningsministeriet 2002-2004. Leder af fire følgeforskningsprojekter

Spørg Olivia på nettet. Følgeforsker. DR og Gentoftebibliotekerne støttet af Biblioteksstyrelsen 2001-2002

It og medier i læringsperspektiv. Danmarks Pædagogiske Universitet 2001-2006. Medinitiativtager og medlem af styregruppen.

Børns opværkst med interaktive medier – i et fremtidsperspetktiv. Det Humanistiske Forskningsråd 1997-2002. Deltagere: Syddansk Universitet, Danmarks Pædagogiske Universitet og Roskilde Universitetscenter

Børnekultur, legekultur og medier. Det Humanistiske Forskningsråd 1997-2003. Deltagere: Syddansk Universitet og Danmarks Pædagogiske Universitet

Barndoms- og børnekulturforskning. Forskningsprogram ved Syddansk Universitet1996-2002, finansieret af LEGO A/S and KOMPAN A/S. Deltagelse fra 1996-1999.