6. april 2017

Artikler

Udvalgte udgivelser

1. Udgivelser om digitale medier, leg, læring og computerspil
2. Udgivelser om  leg og legekultur

 

.

Digitale medier, leg og læring

 

Kan man spille sig til søgekompetencer? Følgeforskning til projekt “BIBgame. Børn som kompetente brugere af det Fælles Bibliotekssystem”. Aarhus Universitet 2017 (kan downloades her)

Så dygtig som muligt  Greve Bibliotek 2015

Læringsspil og leg   2. udgave 2015

Hvem har QR koden til ‘Bombningen af den franske skole’? Magasinet Skolen 2015

What Games Do. Interaction, Design, and Actor Network Theory. Proceedings of ACHI 2014, Barcelona

Games as Actors – Interaction, Play, Design, and Actor Network Theory. International Journal on Advances in Intelligent Systems, vol: 7, issue: 3-4 2014

Leg, digitale medier og legekulturens forandring i “Leg gør os til mennesker. En antologi om legens betydning”, FDF 2013

Digitalisering af børns leg: Generation Minecraft Kommunikationsforum 2013

De nødvendige medier i KVAN 86 , 2010

Mediepædagogik, den lærende skole og situerede læreprocesser i Meyer, B., Buhl, M. & Sørensen, B. H.: Medier og it – læringspotentialer København: Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag 2005

Computere til legepladsen. Nul til fjorten 2, 2005

Vidensdeling og læring i et kulturelt perspektiv – om kulturens naturlige læreprocesser
I IT i Uddannelserne. Danmarks Strategi for uddannelse, læring og IT. Khb: Undervisningsministeriet 2001

Simultane dialoger. Tidsskriftet Ungdomsforskning nr. 2 Juni 2006

“New play culture and playware”. In Beth Juncker (red): “Det æstetiskes betydning i børns hverdagspraksis. BIN Norden 2008”

Computerspil som kulturformidling. In “Digital kulturformidling – børn og forskere har ordet”. Kulturarvsstyrelsen 2007

”Naturfaglig praksis og spil-lignende Læring”. MONA: Matematik Og Naturfagsdidaktik nr. 2, 2006 (sammen med R. Magnussen)

”Virtuelt Materiale. Mødet mellem småbørn og interaktive medier”. In Slip fortællingen løs. Kunst- og kulturformidling til de 3-6 årige. Børnekulturens netværk 2006

“Det bedste er, at man selv kan gøre noget”. In Når børn møder kultur. En antologi om formidling i  børnehøjde. Børnekulturens netværk 2006

“Learning Games and the Disruptive Effects of Play” I Simon Egenfeldt-Nielsen, Bente Meyer & Birgitte Holm Sørensen: Serious Games in Eduction – A Global Perspective 2011″

“Media Pedagogy, the Learning School and Situated Learning Processes” in M. Buhl, B.H.B.H. Sørensen & B. Meyer (red): Media and ICT – Learning Potentials. Kbh.:Danish University of Education Press 2006

Playware – Intelligent Technology for Children’s Play . Mærsk Mckinney Møller Instituttet, Syddansk Universitet 2005

Forskningsrapport Drabsag Melved. København: Learning Lab Denmark, 2004 (sammen med R. Magnussen).

Uformelle læringsrum. Forskningsrapport. Om it i SFO. Danmarks Pædagogiske Universitet 2004

“Music-Making and Musical Comprehension with Robotic Building Blocks”. In: Chang, M. (red): “Learning by Playing. Game-based Education System Design and Development”. Springer 2009

“Børnekultur, leg og digitale medier”. In I. Selmer-Olsen og S. Sando: Mediebarndommen. DMMHs publikasjonsserie 2/2003. Trondheim.

“Læring med digitale medier i fritiden”. I: Larsen, C. P.: Medier og medieundervisning. København: Gyldendal 2003.

Jessen, C. & Sørensen, B. H. (2003): “Virtuel kommunikation og virtuelle fællesskaber – hvilke kompetencer?”. In (red), H. Mathiansen: It og læringsperspektiver. København: Alinea.

“Kommunikationsmedier og sociale forandringer. Hvorfor bruger børn og unge mobiltelefoner?” In Sørensen, B.H., Olesen, B.R., Jessen, C. (red) (2002): Børn på nettet (GADs forlag)

Computerspil i børneperspektiv. Børn og medievold i ny belysning Nordicom-information no. 1 2002

Virtuelle fællesskaber og læremiljøer – chat i online-spil som eksempel på virtuel kultur“. I Holm Sørensen (red): Chat – leg, identitet, socialitet og læring. Kbh: GADs Forlag 2001

Børn, leg og computerspil. Odense Universitetsforlag. 2001

“Det kompetente børnefællesskab. Leg og læring omkring computeren”. I: Birgitte Holm Sørensen m.fl. (red): Børn i en digital kultur. Kbh: GAD 2000.

“Når drenge spiller actionspil”. I: Birgitte Holm Sørensen m.fl. (red): Børn i en digital kultur. Kbh: GAD 2000.

Computeren i børns legekultur:Computerspil som børnekulturelt fænomen. Ph.d.-afhandling, Syddansk Universitet, oktober 1999.

“Computerspil og legekultur. En skitse til en tolkningsramme”. I: Christa Lykke Christensen (red): Børn, unge og medier. Nordiske forskningsperspektiver. Nordicom 1999

Fortolkningsfællesskaber. Børns og unges reception af computerspil. I: Torben Størner og Jens Ager Hansen (red): Unge og ungdom i 1990’erne. DEL 1998 – samt i BARN nr. 2 1999 og Tidsskrift for Børne- og ungdomskultur nr. 39 1999

DOOM II i Havnbjerg. Computerspil, legekultur og uformelle kompetencer. Tidsskrift for Børne- og Ungdomskultur nr. 38 1997. Sammen med Lis Faurholt.

Computeren er en udfordring til pædagogikken. 0 – 14 (Nul til Fjorten) nr. 3 1996 og Barnhagefolknr. 3 1996

Selvfølgelig er computere farlige… Social kritik nr. 47 1996

Computeren i børnehaven. Tidsskrift for Børne- og Ungdomskultur 35/95

Børns computerkultur. Dansk Pædagogisk Tidsskrift 2/95 (Artiklen er offentliggjort i let varierende udgaver i “Forestillinger om et bibliotek for de 10 – 14 årige”, Dansk BiblioteksCenter 1995, “Via Datch”, Særnummer 1993 samt Tidsskrift for Børne- og
Ungdomskultur 29/93).

Piger som computereksperter. Tidsskrift for Børne- og Ungdomskultur nr. 29 1993

“Børns kultur i en computerverden” (2. udg.). I Jens F. Jensen (red): Computerkultur – computermedier – computersemiotik. Nordisk Sommeruniversitets Skriftserie 32/90

“Børns kultur i en computerverden” (1. udg). Tidsskrift for Børne- og Ungdomskultur 11/89

Det er bare noget der er lavet. Børn, computerspil, vold og virkelighed. (sammen med Birgitte Holm Sørensen, Ulla Tønner og Kristine Andersen). Kbh: Medierådet for børn og unge 2000

“Børn, mediekompetencer og nye udtryksformer”. BARN 5/93 og Tidsskrift for Børne- og Ungdomskultur 28/93

 

.

Leg og legekultur

Tekster om leg  Akademisk Forlag 2014

En definition af leg Syddansk Universitet 2008

Leg som kvalitetskriterium Børnekulturens Netværk. Statusrapport 2004

“Leg, levende billeder og kulturel kvalitet”. I “Filmpilot – førskolebørns møde med filmen”. Filminstituttet 2009

The changing Face of Children’s Play Culture LEGO Learning Institute (2003) (pdf)

”Kulturel kvalitet for børn”. I Carsten Jessen, Helle Johnsen og Niels Mors: Børnekultur og andre fortællinger. Syddansk Universitetsforlag 2002.

Der var engang to tosser – børns egen kultur i pædagogisk praksis.  Børne- og Ungdomskultursammenslutningen 1992. Sammen med Lisbeth Saugman

Børn bruger TV. Unge Pædagoger nr. 5/91

“Barnet og kreativiteten”. Tidsskrift for Børne- og Ungdomskultur 10, 1988

“Ingen leg uden læring – om legens nødvendighed”. Tidsskrift for Børne- og Ungdomskultur 6, 1986.

 

Andre udgivelser

Physical computer games for motivating physical play among elderly Gerontechnology, vol: 13, issue: 2, 2014

Blogs og online-undervisning – Introduktion til et asynkront, dialogisk kommunikationsværktøj. Tidsskrift for universiteternes efter- og videreuddannelse. 2.årg. nr. 5, 2005

“Kulturpolitik er den bedste socialpolitik. Noter til SUM-projekter”. Tidsskrift for Børne- og Ungdomskultur 30, 1993