Udvalgte udgivelser

1. Børn, unge, leg og medier

Tekster om leg Akademisk Forlag 2014

Digitalisering af børns leg: Generation Minecraft Kommunikationsforum 2013

Leg, digitale medier og legekulturens forandring i Leg gør os til mennesker. En antologi om legens betydning FDF 2013

"Learning Games and the Disruptive Effects of Play” In Simon Egenfeldt-Nielsen, Bente Meyer & Birgitte Holm Sørensen: Serious Games in Eduction – A Global Perspective 2011"

De nødvendige medier i KVAN 86. , 2010

"Leg, levende billeder og kulturel kvalitet”. I "Filmpilot - førskolebørns møde med filmen". Filminstituttet 2009

"Music-Making and Musical Comprehension with Robotic Building Blocks”. In: Chang, M. (red): "Learning by Playing. Game-based Education System Design and Development". Springer 2009

"Læringsspil og leg” "In Lars Birch Andreasen, Bente Meyer, Pernille Rattleff:Digitale medier og didaktisk design : Brug, erfaringer og forskning. 2008"

"New play culture and playware”. In Beth Juncker (red): "Det æstetiskes betydning i børns hverdagspraksis. BIN Norden 2008"

”Computerspil som kulturformidling”. In Digital kulturformidling – børn og forskere har ordet. Kulturarvsstyrelsen 2007

”Naturfaglig praksis og spil-lignende Læring”. MONA: Matematik Og Naturfagsdidaktik nr. 2, 2006 (sammen med R. Magnussen)

”Virtuelt Materiale. Mødet mellem småbørn og interaktive medier”. In Slip fortællingen løs. Kunst- og kulturformidling til de 3-6 årige. Børnekulturens netværk 2006

"Det bedste er, at man selv kan gøre noget". In Når børn møder kultur. En antologi om formidling i  børnehøjde. Børnekulturens netværk 2006

“Media Pedagogy, the Learning School and Situated Learning Processes” in M. Buhl, B.H.B.H. Sørensen & B. Meyer (red): Media and ICT - Learning Potentials. Kbh.:Danish University of Education Press 2006

Computere til legepladsen. Nul til fjorten 2, 2005

Playware - Intelligent Technology for Children's Play (2005) (pdf)

”Mediepædagogik, den lærende skole og situerede læreprocesser” i Meyer, B., Buhl, M. & Sørensen, B. H.: Medier og it - læringspotentialer København: Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag 2005

”Legen som kvalitetskriterium.” Børnekulturens Netværk - statusrapport 2004. Børnekulturens Netværk

Forskningsrapport Drabsag Melved. København: Learning Lab Denmark, 2004 (sammen med R. Magnussen).

Uformelle læringsrum. Forskningsrapport, Danmarks Pædagogiske Universitet 2004

The changing Face of Children's Play Culture LEGO Learning Institute (2003) (pdf)

"Børnekultur, leg og digitale medier". In I. Selmer-Olsen og S. Sando: Mediebarndommen. DMMHs publikasjonsserie 2/2003. Trondheim.

"Læring med digitale medier i fritiden". I: Larsen, C. P.: Medier og medieundervisning. København: Gyldendal 2003.

Jessen, C. & Sørensen, B. H. (2003): "Virtuel kommunikation og virtuelle fællesskaber - hvilke kompetencer?". In (red), H. Mathiansen: It og læringsperspektiver. København: Alinea.

"Kommunikationsmedier og sociale forandringer. Hvorfor bruger børn og unge mobiltelefoner?" In Sørensen, B.H., Olesen, B.R., Jessen, C. (red) (2002): Børn på nettet (GADs forlag)

Computerspil i børneperspektiv. Børn og medievold i ny belysning Nordicom-information no. 1 2002

Simultane dialoger. Netskriftet Ungdomsforskning oktober 2001. Center for Ungdomsforskning, Roskilde Universitetscenter

Vidensdeling og læring i et kulturelt perspektiv - om kulturens naturlige læreprocesser
I IT i Uddannelserne. Danmarks Strategi for uddannelse, læring og IT. Khb: Undervisningsministeriet 2001

"Virtuelle fællesskaber og læremiljøer - chat i online-spil som eksempel på virtuel kultur". I Holm Sørensen (red): Chat - leg, identitet, socialitet og læring. Kbh: GADs Forlag 2001

Børn, leg og computerspil. Odense Universitetsforlag. 2001

Det er bare noget der er lavet. Børn, computerspil, vold og virkelighed. (sammen med Birgitte Holm Sørensen, Ulla Tønner og Kristine Andersen). Kbh: Medierådet for børn og unge 2000

"Det kompetente børnefællesskab. Leg og læring omkring computeren". I: Birgitte Holm Sørensen m.fl. (red): Børn i en digital kultur. Kbh: GAD 2000.

"Når drenge spiller actionspil". I: Birgitte Holm Sørensen m.fl. (red): Børn i en digital kultur. Kbh: GAD 2000.

Computeren i børns legekultur:Computerspil som børnekulturelt fænomen. Ph.d.-afhandling, Syddansk Universitet, oktober 1999.

"Computerspil og legekultur. En skitse til en tolkningsramme". I: Christa Lykke Christensen (red): Børn, unge og medier. Nordiske forskningsperspektiver. Nordicom 1999

Fortolkningsfællesskaber. Børns og unges reception af computerspil. I: Torben Størner og Jens Ager Hansen (red): Unge og ungdom i 1990'erne. DEL 1998 - samt i BARN nr. 2 1999 og
Tidsskrift for Børne- og ungdomskultur nr. 39 1999

DOOM II i Havnbjerg. Computerspil, legekultur og uformelle kompetencer. Tidsskrift for Børne- og Ungdomskultur nr. 38 1997. Sammen med Lis Faurholt.

Computeren er en udfordring til pædagogikken. 0 - 14 (Nul til Fjorten) nr. 3 1996 og Barnhagefolk nr. 3 1996

Selvfølgelig er computere farlige... Social kritik nr. 47 1996

Computeren i børnehaven. Tidsskrift for Børne- og Ungdomskultur 35/95

Børns computerkultur. Dansk Pædagogisk Tidsskrift 2/95 (Artiklen er offentliggjort i let varierende udgaver i "Forestillinger om et bibliotek for de 10 - 14 årige", Dansk BiblioteksCenter 1995, "Via Datch", Særnummer 1993 samt Tidsskrift for Børne- og
Ungdomskultur 29/93).

Piger som computereksperter. Tidsskrift for Børne- og Ungdomskultur nr. 29 1993

"Børns kultur i en computerverden" (2. udg.). I Jens F. Jensen (red): Computerkultur - computermedier - computersemiotik. Nordisk Sommeruniversitets Skriftserie 32/90

"Børns kultur i en computerverden". Tidsskrift for Børne- og Ungdomskultur 11/89

2. Børns kultur og legekultur

”Kulturel kvalitet for børn”. I Carsten Jessen, Helle Johnsen og Niels Mors: Børnekultur og andre fortællinger. Syddansk Universitetsforlag 2002.

Der var engang to tosser - børns egen kultur i pædagogisk praksis. Århus, Børne- og Ungdomskultursammenslutningen 1992. Sammen med Lisbeth Saugman.

"Barnet og kreativiteten". Tidsskrift for Børne- og Ungdomskultur 10, 1988

"Ingen leg uden læring - om legens nødvendighed". Tidsskrift for Børne- og Ungdomskultur 6, 1986.

3. Diverse

Blogs og online-undervisning - Introduktion til et asynkront, dialogisk kommunikationsværktøj. Tidsskrift for universiteternes efter- og videreuddannelse. 2.årg. nr. 5, 2005

"Kulturpolitik er den bedste socialpolitik. Noter til SUM-projekter". Tidsskrift for Børne- og Ungdomskultur 30, 1993

"Børn, mediekompetencer og nye udtryksformer". BARN 5/93 og Tidsskrift for Børne- og Ungdomskultur 28/93

Børn bruger TV. Unge Pædagoger nr. 5/91